Regulamin serwisu matrymonialnego Szczesliwe.pl
Regulamin
  1. Niniejszy regulamin stanowi, że Ekskluzywne Biuro Matrymonialne Szczęśliwe, działa pod domeną szczesliwe.pl (dalej Biuro) i świadczy usługi towarzysko-matrymonialne,.
  2. Usługi Biura są świadczone wyłącznie osobom pełnoletnim.
  3. Klient zobowiązuje się do przekazania swoich danych zgodnie z prawdą.
  4. Wypełnienie kwestionariusza i przekazanie danych do Biura jest bezpłatne.
  5. W celu aktywowania usług biura, dzięki czemu Klient będzie mógł otrzymywać oferty potencjalnych partnerów, Biuro wyśle Klientowi umowę drogą elektorniczną na wskazany przez Klienta adres email.
  6. Klient zobowiązany jest do zaniechania dalszych kontaktów z potencjalnym partnerem, jeśli ten nie wyrazi zgody na kontynuację znajomości.
  7. Klient jest proszony o poinformowanie Biura o wyniku spotkania z potencjalnym partnerem, w celu kontynuacji lub zawieszenia świadczenia usług towarzysko-matrymonialnych wobec Klienta.
  8. Jeśli w ciągu miesiąca Biuro nie będzie mogło zaproponować Klientowi spotkania z osobą ściśle dopasowaną do profilu i oczekiwań Klienta, to Klient podejmie decyzję, czy chce poznać osobą o mniejszym stopniu dopasowania czy też poczekać.
  9. Biuro nie odpowiada za: kontakty Klienta z potencjalnym partnerem, zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia lub przekraczające kompetencje Biura.